ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Android

របៀបបង្ហាញ:

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART ១៥៦ ម

• ARM-Cortex A53 CPU
• Android 7.1
• 15.6 inch touch screen
• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART 116ML ។

ARM Cortex-A53 64-
Android 6.0
11.6 inch 16:9 Full-Flat Touch
Embedded 80mm Thermal
Streamline & Sleek Exterior
Easy Detachable/ Replaceable

Smart POS 102ML Android POS

Product Model:Smart POS 102ML

Smart POS 97

គំរូផលិតផល: SmartPOS97
គុណភាពបង្ហាញ: 203 dpi
ទទឹងបោះពុម្ព: 80 មម (អតិបរមា)
ល្បឿនបោះពុម្ព: 160 មម / វិ (អតិបរមា)
ចំណុចប្រទាក់: USB, វ៉ាយហ្វាយ, 3G, ប៊្លូធូស, អ៊ីសឺរណិត

Smart POS 102M

គំរូផលិតផល: Smart POS 102M

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Smart 133

គំរូផលិតផល: SmartPOS133