ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Smart 133

គំរូផលិតផល: SmartPOS133
លេខម៉ូដែល : Smart POS 133

គំរូផលិតផល: SmartPOS133
Mainboard
CPU ARM Cortex-A9 multi-core CPU
OS Android 4.4
Display
Size 13.3 inch
Resolution 1920×1080 Pixel
Touch screen Multi-touch screen
Storage
Flash 4G
TF card  1~32GB MicroSD
Interface
Series 1 × RS232, 1 × RJ9
USB 2 × USB 2.0
OTG 1 × micro USB 2.0
LAN 1 × RJ45 (10 / 100M)
Cash drawer 1 × RJ11 (24 V)
Equipment
Printer 88mm thermal printer, speed 160mm/s, with cutter
WiFi Support 802.11 b / g / n
Optional
Customer display LCD customer display
Others
Power 24V power adapter
Color Silver/ Golden

ផលិតផលដែលទាក់ទង

Smart POS 97

Smart POS 97

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART 116ML ។

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART 116ML ។

Smart POS 102ML Android POS

Smart POS 102ML Android POS

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART ១៥៦ ម

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART ១៥៦ ម

Smart POS 102M

Smart POS 102M