ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពកំដៅ (បង្កាន់ដៃ 2 អ៊ីង)

របៀបបង្ហាញ:

ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពកំដៅ (បង្កាន់ដៃ 2 អ៊ីង) Pd-S290

ម៉ូដែលផលិតផល: Pd-S290
គុណភាពបង្ហាញ: 203 dpi
ទទឹងបោះពុម្ព: 48 មម (អតិបរមា)
ល្បឿនបោះពុម្ព: 90mm / s (អតិបរមា)
ចំណុចប្រទាក់: USB